Darovat
© 2023. Pinsel.AR

Svatý Felix s dítětem
(Svatý Antonín Paduánský)

Historie díla

Socha pochází z dřevěného kostela svatého Antonína Paduánského při starobylému klášteře otců Kapucínů, od roku 1783 – klášteru Milosrdných Sester v Marijampole. Chrám byl postaven v první polovině čtyřicátých let 18. století. Skulptura byla vytvořena pravděpodobně na začátku padesátých let 18. století.

Popis sochy

Sochařská kompozice je klidná, statická a vyvážená. Příznačným je lehké otočení a skrčení postavy mnicha s jistě složenými rukami pod postavou dítěte, hlava svatého Antonína je skloněná uctivě a přívětivě. Hábit mnicha je vyřezaný zobecněně, umírněně a lakonicky. Provázkový opasek s uzlem visí nehybně. Dlaně světce jsou pokryté napjatými cévami a mají groteskně protáhlé  prsty. Chodidla jsou otevřená, obuté v mnichovské sandály. Dítě má usměvavou tvář, levou rukou si hraje s rozcuchaným plnovousem svatého Antonína. Takový způsob není kanonický pro obvyklé zobrazení světce. Zřejmě tuto scénu Pinsel zpozoroval koncem roku 1752, když jeho syna držel při křtu Bernard Meretyn.

V tomu díle Pinsel úmyslně potlačuje svůj expresivní styl řezby, který zůstává v plastice hlavy, ruk a noh. Sochařská kompozice zobrazuje pokoru, asketismus, něžnost, péči a benevolenci. Tělo dítěte je vyřezané opatrně, bez příliš vypuklých forem a dost umírněně. Pravděpodobně podle nesmírně strohé řehole, splnění právě těchto podmínek požádali od mistra kapucínští knězi při uzavření dohody. Vzhledem k normálnímu formování oltářů v kostelích se dá tvrdit, že pro kostel kláštera otců Kapucínů Pinsel měl vykonat několik dalších soch, jejichž osud je dnes neznámý.

  • Svatý Felix s dítětem (Svatý Antonín Paduánský). Začátek padesátých let 18. století.
  • Lipové dřevo, levkas, bílá barva.
  • Rozměry: 81×53×35.
  • Skladování: Muzeum Jana Jiřího Pinsla ve Lvově. ЛГМ (Galerie umění ve Lvově) № С-1-432
  • Původ: z dřevěného kostela sv. Antonína Paduánského při starobylému klášteře otců Kapucínů, od roku 1783 – klášteru Milosrdných Sester v Marijampole, Ivano-Frankivská oblast
  • Literatura: Hornung, 1976, str. 122, il. 96; Возницький, Опанасенко, 1988, str. 11 (katalog výstavy). — Katalog výstavy Praha 1989, str. 18, Kat.-Nr. 39. — Katalog výstavy Wilanów 1990, str. 28f, Kat.-Nr. 42. — Katalog výstavy Poznań 1993, str. II.82f, Kat.-Nr. 26. — Betlej 2002, str. 246. — Возницький 2007, str. 99, Nr. 58 (katalog). — Стецько 2012, str. 161 (katalog). — Katalog výstavy 2012, str. 136, Kat.-Nr. 22. — Himmlisch! 2016, str. 129, Kat.-Nr. 20 (katalog).