Підтримати
Українська
© 2023. Pinsel.AR

Святий Фелікс з дитям (Святий Антоній Падевський)

Історія створення

Скульптура походить з дерев’яного костелу св. Антонія Падевського при давньому монастирі отців Капуцинів, з 1783 року – монастиря Сестер Милосердя у Маріямполі. Храм побудовано у першій половині 1740-х років. Скульптура вірогідно створена на початку 1750-х.

Опис скульптури

Скульптурна композиція є спокійною, статичною і врівноваженою. Характерним є незначний розворот та згин стану монаха із впевнено зігнутими руками під фігурою дитини, голова святого Антонія похилена шанобливо й привітно. Габіт монаха вирізьблений узагальнено, стримано і лаконічно. Мотузяний пояс з вузлом звисає непорушно. Долоні святого вкриті напруженими судинами і мають гротескно видовжені пальці. Стопи відкриті, взуті у чернечі сандалі. У дитини усміхнене обличчя, лівою рукою вона бавиться скуйовдженою бородою святого Антонія. Такий прийом не є канонічним для усталених зображень святого. Імовірно, цей епізод Пінзель спостеріг наприкінці 1752 року, коли його сина тримав під час хрещення Бернард Меретин. У цій роботі Пінзель свідомо стримує свій експресивний стиль різьби, який зберігається у пластиці голови, рук та ніг. Скульптурна композиція відтворює смиренність, аскетизм, ніжність, опіку і доброчинність. Тіло дитини вирізьблено обережно, без надмірно опуклих форм і доволі стримано. Ймовірно, згідно з надзвичайно суворим статутом, саме такі вимоги перед майстром поставили отці капуцини під час укладання угоди. Беручи до уваги закономірності формування вівтарів у костелах, можна стверджувати, що для костелу монастиря отців Капуцинів Пінзель повинен був виконати ще кілька скульптур, доля яких сьогодні невідома.
  • Святий Фелікс з дитям (Святий Антоній Падевський). Початок 1750-х рр.
  • Липове дерево, левкас (втрачено), поліхромія (втрачена).
  • Розміри: 81×53×35.
  • Місце зберігання: Музей Івана Георгія Пінзеля (Львівська національна галерея мистецтв імені Б. Г. Возницького),  № С-1-432
  • Походження: з дерев’яного костелу св. Антонія Падевського при давньому монастирі отців Капуцинів, з 1783 року монастиря Сестер Милосердя у Маріямполі, Івано-Франківська область.
  • Література: Hornung, 1976, p. 122, il. 96; Возницький, Опанасенко, 1988, с. 11 (каталог виставки). — Каталог виставки Praha 1989, s. 18, Kat.-Nr. 39. — Каталог виставки Wilanów 1990, s. 28f, Kat.-Nr. 42. — Каталог виставки Poznań 1993, s. II.82f, Kat.-Nr. 26. — Betlej 2002, s. 246. — Возницький 2007, c. 99, Nr. 58 (каталог). — Стецько 2012, c. 161 (каталог). — Каталог виставки Paris 2012, s. 136, Kat.-Nr. 22. — Himmlisch! 2016, s. 129, Kat.-Nr. 20 (каталог).